Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa
83-032 Pszczółki
ul: Szkolna4
tel.(058) 682-94-50
tel./fax.(058) 683-91-46
e-mail: szkolapszczolki@wp.pl

 

Motto Szkoły

"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek się stawał coraz bardziej człowiekiem - o to,ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."
[Jan Paweł II ]

Wizja Szkoły

  • Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której stosujemy metody aktywizujące, techniki informacyjne.
  • Stwarzamy warunki do nauki dzieciom zdolnym, z trudnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Proponujemy szeroki wachlarz zajęć. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły.
  • Realizujemy założenia Szkoły Promującej Zdrowie, dbając jednocześnie o realizację zadań patriotyczno-obywatelskich, proekologicznych, regionalnych. Dbamy o rozwój pracowników i prawidłowe relacje międzyludzkie.

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię.
Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające
mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Realizacja misji przebiega w następujących płaszczyznach:
- rodzina,
- samorząd,
- oświata i wychowanie,
- kultura i nauka,
- turystyka,
- rekreacja i wypoczynek.

Konkurs logopedyczny z okazji Dnia Logopedy

Konkurs przeprowadzono w oddziałach przedszkolnych, temat konkursu brzmiał: „Sprawny język – piękna mowa”, technika pracy była dowolna, zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej buzię wykonującą ćwiczenia usprawniające język.
Laureaci konkursu:
I miejsce: Narożnik Joanna
I miejsce: Michalczyk Tymoteusz
II miejsce: Grubiak Stanisław
III miejsce: Kusz Jakub

Konkurs przeprowadzono również w klasach I-III, temat brzmiał: „Ilustracja do wiersza logopedycznego”, zadaniem konkursowym było wykonanie plakatu ilustrującego treść wybranego wiersza logopedycznego”, konkurs ten przeprowadzono w dwóch kategoriach:
I Kategoria: Plakat klasowy
I miejsce: klasa IIIa
II miejsce: klasa IIIc
III miejsce: klasa IIa
II Kategoria: Praca indywidualna
I miejsce: Halman Dominika
I miejsce: Kutkowska Katarzyna
II miejsce: Józefiak Leo
III miejsce: Gajdowska Maja

Wszystkie prace konkursowe prezentowane były na wystawie szkolnej.

Organizatorzy konkursu: Alicja Groos, Joanna Postrach