Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa
83-032 Pszczółki
ul: Szkolna4
tel.(058) 682-94-50
tel./fax.(058) 683-91-46
e-mail: szkolapszczolki@wp.pl

 

Motto Szkoły

"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek się stawał coraz bardziej człowiekiem - o to,ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."
[Jan Paweł II ]

Wizja Szkoły

  • Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której stosujemy metody aktywizujące, techniki informacyjne.
  • Stwarzamy warunki do nauki dzieciom zdolnym, z trudnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Proponujemy szeroki wachlarz zajęć. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły.
  • Realizujemy założenia Szkoły Promującej Zdrowie, dbając jednocześnie o realizację zadań patriotyczno-obywatelskich, proekologicznych, regionalnych. Dbamy o rozwój pracowników i prawidłowe relacje międzyludzkie.

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię.
Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające
mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Realizacja misji przebiega w następujących płaszczyznach:
- rodzina,
- samorząd,
- oświata i wychowanie,
- kultura i nauka,
- turystyka,
- rekreacja i wypoczynek.

KONKURS "NAJŁADNIEJSZA SKARPETA ŚWIĄTECZNA"

W Grudniu, zorganizowany został szkolny konkurs plastyczny z języka angielskiego, przeznaczony dla klas I-III na „Najładniejszą Skarpetę Świąteczną”- „ The most Beautiful Christmas Stocking ”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe z dyplomami oraz ocenę „6” z języka angielskiego. Prace oceniała komisja konkursowa    w składzie:przewodniczący Małgorzata Gracz, Natalia Kowalczyk i Karolina Pobłocka. Prace plastyczne brały udział w aukcji  na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wśród laureatów znaleźli się: I miejsca - Olivia Klinkosz z 1a, II miejsce - Emil Pokojewski 3a, III miejsce - Paweł Czapski 3d